Bentuk Peribadi Muslim
di Sekolah Al-Faizeen

Pendaftaran

Mulakan langkah pertama ke arah muslim cemerlang.

Semakan Pendaftaran

Mulakan langkah pertama ke arah muslim cemerlang.

Capaian Waris

Mulakan langkah pertama ke arah muslim cemerlang.

Mohon Kemasukan Sekarang

Sesi pertengahan 2019 telah dibuka

Pendidikan Islam adalah satu program yang memberikan penekanan kepada asuhan dan latihan membaca Al-Quran, asas ilmu syariah dan akhlak Islam bertujuan untuk membolehkan murid membaca Al-Quran dan menghafaz surah yang tertentu dengan betul dan fasih. Di samping itu juga, untuk melatih murid melakukan amalan yang berasaskan agama Islam dan berperibadi muslim yang bertaqwa dalam kehidupan seharian selaras dengan falsafah pendidikan Islam.

Penubuhan Sekolah Rendah Islam Integrasi Al-Faizeen ini adalah untuk memartabatkan agama Islam di dalam sistem pendidikan Malaysia di samping menyediakan peluang bagi penduduk setempat khususnya dan masyarakat Negeri Selangor yang memerlukan sekolah agama bagi anak-anak mereka supaya generasi kini dan akan datang terpelihara dan terdidik dengan asas-asas Islamiah yang kuat. 

Ianya bermula hasil dari rasa terpanggil untuk membaik-pulih serta meningkatkan mutu prestasi pendidikan dan akhlak generasi baru muslim sejajar dengan aspirasi Negeri Selangor sebagai Negeri Maju.

Kemudahan Disediakan

kelas

Kelas Pembelajaran

Kami menyediakan kelas pembelajaran yang kondusif kepada pelajar.

library

Perpustakaan

Perpustakaan di Sekolah Al-Faizeen menjadi rujukan utama untuk segala jenis mata pelajaran.

makmal-sains

Makmal Sains

Pelajar didedahkan dengan ilmu sains yang terkini selaras dengan silibus sekolah kerajaan.

it-dan-audio

Bilik IT & Audio

Kami bergerak seiring dengan teknologi semasa.

bilik-mesyuarat

Bilik Mesyuarat & Diskusi

Kami juga menyediakan bilik khas untuk acara penting seperti mesyuarat PIBG.

koperasi-sekolah

Koperasi Sekolah

Segala keperluan pelajar boleh didapati di koperasi sekolah.